אייל גולן ועופר לוי רצתי אחריך להורדה אייל גולן ועופר לוי רצתי אחריך להורדה Spanish

לא רק מוזיקה

הפרויקט של רביבו מחרוזת "מה נותר" להורדה

צפיות (1469)

מחרוזת "מה נותר", מתוך האלבום 'מה נותר מאלה' של הפרויקט של רביבו


Share

הפרויקט של רביבו – מחרוזת "מה נותר"

(משה גיאת - מה נותר) מה מה מה מה נותר מאלה , מה מהם, מהם נותר לא לא לא לא לא לא נותר מאמש, לא לא לא נותר דבר. מה מה נותר מאלה, מה מהם נותר , לא לא נותר מאמש לא נותר דבר. מה מה נותר מאלה מה מהם נותר , לא לא לא נותר דבר חלומות לילי ימתיקו או יכבידו חזונם, יספרו עלילתם לנפש נרדם בא אחד הנה ראיתי אהבה שנכזבה, מתרפקת בחיקי ושוב הלב נפעם מה מה מה מה נותר מאלה , מה מהם, מהם נותר לא לא לא לא לא לא נותר מאמש, לא לא לא נותר דבר. מה מה נותר מאלה, מה מהם נותר , לא לא נותר מאמש לא נותר דבר. (אבנר גדסי - מנגן ושר) מנגן ושר חלומות קטנים, בלילות העיר הגדולה עליי מדברים בגשם ועננים, מילים פשוטות פסוקיי אולי כך שר אני ברחוב נגמר, הלילה רב הלילה קר כך שר אני ברחוב נגמר, הלילה רב הלילה קר וזרח כוכב וכוכב דועך, ואני הולך וקולי הולך (אביהו מדינה - ארץ אהובה) ערב של כוכב האור , שרים כאן יחד בני הדור, אבות עם הבנים שיר עצוב או שיר שמח על השמח שזורח, אור על הגנים ולפעמים אני שומע שהחייה קיים הגיע ומתוך הנשמה שבתוכי אז עולה ובוקעת שירתי מגדלים אל על נישאו בהרים כרמים ניטעו בארץ אהובה את חיכית שנים אלפיים, אנו בכיליון עיניים למשיח שלא בא ולפעמים אני שומע שהחייה קיים הגיע ומתוך הנשמה שבתוכי אז עולה ובוקעת שירתי (זוהר ארגוב - בערב היו זמנים) בעבר היו זמנים שהיינו מבלים , עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן איפה הם אותם לילות את הותרת רק זיכרונות את הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר בעבר היו זמנים שהיינו מבלים , עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן איפה הם אותם לילות את הותרת רק זיכרונות את הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר (משה הלל - מטדור) על כוס יין חמוץ ומקטרת נמסרות אגדות דור ודור כמו שור בזירה הסוערת שושנים אז זרק מטדור אז נדמה כי צמחו לו לפתע כנפיים אל שמיי אנדלוסיה יעוף אז סביליה כרעה לו על ארץ אפיים, סניור זה חלף ללא שוב מטדור, אל שמיי אנדלוסייה יעוף מטדור, סניור זה חלף ללא שוב מה מה נותר מאלה מה מהם נותר לא לא לא נותר דבר....Ma Notar – Ma Notar Meele מה נותר מאלה

Real Time Analytics